Fieldlab Gehandicaptenzorg

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg stimuleert en ondersteunt bedrijven om samen met cliënten technologische innovaties te ontwikkelen. Slimme oplossingen stellen mensen met een beperking in staat om meer zelfstandig te leven. Nieuwe hulpmiddelen kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van leven, minder afhankelijkheid van zorg en een verlaging van de zorgkosten.

In het Fieldlab Gehandicaptenzorg werken zorgorganisaties Siza, Philadelphia en 's Heeren Loo samen met andere partners aan de ontwikkeling van oplossingen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Het Fieldlab Gehandicaptenzorg verbindt cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers met bedrijven en kennisinstellingen om samen nieuwe technieken te onderzoeken en te ontwikkelen. Ondernemers kunnen bij het Fieldlab gehandicaptenzorg terecht voor onderzoek, advies en het verkrijgen van inzicht in de voor hen soms nieuwe afzetmarkt.