Medishell
In 2016 zijn we gestart met Medishell. Philadelphia Zorg is als co-creatie partner nauw betrokken bij de beloftevolle startup Medishell. In een samenwerking tussen de Innovation Playground en zorgmedewerkers en cliënten van Philadelphia Zorg, ontpopte zich Medishell: een slimme pillendoos die zelf aangeeft wanneer het tijd is om je medicatie in te nemen en je actief herinnert wanneer je het per ongeluk toch bent vergeten.

Dit geeft de patiënt meer zelfstandigheid én het ontzorgt mantelzorgers of verlaagt de werkdruk bij verzorgers.

Voor mensen die dagelijks medicijnen moeten innemen, is het van groot belang dat ze dit niet vergeten. Dit legt vaak ook (werk)druk op verzorgers of mantelzorgers, die dit moeten controleren. De impact van het niet op tijd innemen van medicatie heeft daarnaast ook gevolgen voor de patiënt. Door het oplossen van deze behoefte kunnen we hierdoor het aantal incidenten verminderen en zal er een efficiëntie slag gemaakt worden bij verzorgers of mantelzorgers.
Medishell in de media
Wilt u meer info over wat Medishell
voor uw organisatie kan betekenen?