Stuwende kracht achter X-innovate is
Xenia Kuiper. Een ervaren innovator in de Nederlandse zorg.


Stuwende kracht achter X-innovate is
Xenia Kuiper. Een ervaren innovator in de Nederlandse zorg.

Mijn energie komt voort uit het inspireren en bewegen van anderen, bij voorkeur zij die werkzaam zijn in het primaire proces, zoals in de zorg "de handen aan het bed". De beste ideeën vind je daar in die basis, dicht bij de klant. Het enige wat soms nog nodig is, is wat aanjagen en prikkeling vanuit de wereld met mogelijkheden en omdenken.

Ik wil via Xinnovate anderen inspireren en bewegen om mee te denken en kritisch te kijken naar hoe dingen anders kunnen. Door visie en ervaringen met elkaar te delen, geloof ik dat we verder komen op het vlak van innovatie. Samen kunnen we de toekomst aan!
"Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist."
Deze zinsnede is zeer van toepassing op zo'n beetje mijn hele werkzame leven. Vaak ben ik degene die het allemaal net even anders ziet, bekijkt of doet. Altijd heb ik op het grensvlak van werelden gewerkt, altijd op het grensvlak tussen zorg en technologie. Eerst aan de kant van de zorgverzekeraar en later aan de kant van de zorgorganisatie. Ik weet nog heel goed waarom ik destijds die stap zette: ik wilde zoveel mogelijk in direct contact staan met de eindklant waarvoor ik het allemaal doe: de Nederlandse zorgconsument. Daadwerkelijk het verschil maken, de impact van mijn noeste arbeid en onuitputtelijke energie direct tastbaar terugzien in de praktijk, daar ging het mij om. Een beter besluit had ik niet kunnen nemen door over te stappen naar de zorgkant. Werkte ik altijd al aan vernieuwing en het verbinden van werelden, nu kon het echte zorg innoveren pas goed beginnen!

Waarde creëren
Waarde innovatie ontstaat vanuit systeeminnovatie. Het gaat om het bundelen van krachten, vanuit een gezamenlijke ambitie en energie. Het verbinden van al die werelden blijft de herkenbare rode draad in mijn aanpak. Zo help ik startups en corporates in hun uitdagende samenwerkingen, twee werelden met zo'n verschillende dynamiek. Beide werelden zullen gestimuleerd moeten worden het net even wat anders te doen, wat hen helpt in onderlinge verbindingen en bij tastbare impact creëren voor de Nederlandse zorgconsument. Dat is wat ik gelukkig elke dag mag doen! Zo werkte ik in de afgelopen jaren reeds aan diverse beloftevolle zorginnovaties, zoals sociale robotica en sensory reality. Dit doe ik samen met vele andere innovators in deze prachtige tijd van vooruitgang en urgentie.
"Imagination is the source of every form of human achievement"!