X-innovate coaching - Rick:

"Succesvol innoveren betekent niet dat ik als Innovatie Ambassadeur alles alleen moet doen. Wanneer je alle activiteiten en werkzaamheden bij jezelf houdt, zullen anderen zich geen mede-eigenaar gaan voelen van het innovatieproces."
Zou je jezelf willen voorstellen?
Mijn naam is Rick Nelissen en ik ben werkzaam als Innovatie Ambassadeur bij zorgorganisatie Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Onze organisatie helpt mensen met hersenletsel verder. Wij bieden cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Wat is je achtergrond?
Zelf heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan in Nijmegen. Daar leerde ik op een creatieve manier cliënten uit te dagen om echt te kijken naar wat hen zelf kan helpen om hun leven zo zelfstandig mogelijk op te pakken. Door op een interactieve en op maat gerichte benadering, merkte ik dat cliënten daardoor zelf ook meer bezig zijn met wat zij graag willen bereiken.

Wat is je huidige vakgebied?
Mijn huidige vakgebied is het creëren van een innovatieve omgeving binnen onze organisatie. In onze missie en visie staat de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt centraal. SGL ziet zorgtechnologie als speerpunt in de strategie. Dat betekent dat er een ambitie ligt om meer enthousiasme voor zorgtechnologie binnen de cultuur van SGL te brengen. Als Innovatie Ambassadeur houd ik me vooral bezig met de innovatiestrategie binnen de organisatie en ben ik ook veel op locaties te vinden om bewustwording over de zorgtechnologie te creëren bij cliënten en medewerkers.

Wat betekent coaching voor jou?
Coaching betekent voor mij vooral nieuwe inzichten krijgen in een voor mij nieuwe wereld waar ik me sinds een jaar in beweeg. Xenia coacht mij namens X-innovate op zowel het strategische niveau als in mijn persoonlijke ontwikkeling. We richten ons samen op de wijze waarop SGL ervoor kan zorgen dat er een innovatieve omgeving ontstaat waarin cliënten en medewerkers kunnen experimenteren met technologieën. En op welke manier SGL als organisatie onderzoek kan doen om te monitoren of de ingezette zorgtechnologie daadwerkelijk baten oplevert binnen het zorgproces. Tevens ook hoe SGL verdere invulling kan geven aan inbedding en uitrol van de betreffende zorgtechnologie binnen de organisatie. Daarnaast merk ik dat de coaching mij persoonlijk ook veel meer zekerder maakt met waar ik mijzelf mee bezighoud. Xenia geeft mij het vertrouwen en de kennis waar ik verder mee kan in de organisatie. Het is daarmee niet alleen gericht op de organisatie maar ook op mijn te ontwikkelen competenties gericht op het mede vormgeven van de innovatie strategie.

Wat zijn persoonlijke inzichten die jij in jouw huidige coaching traject hebt opgedaan?
Succesvol innoveren betekent niet dat ik als Innovatie Ambassadeur alles alleen moet doen. Wanneer je alle activiteiten en werkzaamheden bij jezelf houdt, zullen anderen zich geen mede-eigenaar gaan voelen van het innovatieproces. Zorg ervoor dat de kernboodschap en visie op innovatie bij een bredere groep van berokkenen geborgd wordt. Je hebt te maken met vele diverse stakeholders die meegenomen moeten worden in het veranderproces en gedachtengoed van SGL ten aanzien van innovatie.

Waarin word je gecoacht en met welk doel?
Ik word zowel gecoacht op het strategisch-tactisch vakinhoudelijke niveau als in mijn persoonlijke ontwikkeling omdat dit gezien mijn achtergrond, een volledig nieuw vakgebied is voor mij. We richten ons samen op het betrekken van alle stakeholders in de organisatie. Van cliënt tot aan het management. Daarnaast zijn we gericht bezig met het opzetten van een innovatieve omgeving met behulp van een doelgericht plan van aanpak.

Wat zijn elementen of aanpak die jouw huidige coaching onderscheidend maken?
Vooral Xenia haar kennis is voor mij van onschatbare waarde. Ze legt de zaken op een dergelijke manier uit waardoor je vanzelf enthousiast wordt om het te vertalen naar en op te pakken binnen je eigen organisatie. Daarnaast is ze zeer persoonsgericht. Ze let echt op de persoon die tegenover haar zit en wil deze ook eerst goed leren kennen voordat ze echt de diepte in gaat.

Wat zijn de voor jou persoonlijk te benoemen resultaten die jouw coachtraject tot nu toe hebben opgeleverd?
Mijn tot nu toe persoonlijk behaalde resultaten zijn dat ik goed inzichtelijk heb gekregen waar mijn eigen kwaliteiten, competenties en ontwikkelpunten liggen. De coaching is zeer persoonlijk gericht, waarbij gekeken wordt waar mijn kwaliteiten liggen om die zo effectief mogelijk voor het veranderproces in te zetten. Daarnaast ben ik met Xenia aan de slag gegaan met de profilering en positionering van innovatie en mijn positie in de organisatie. Ook ben ik vaardiger geworden in het concreet en helder creëren van plannen of rapportages. Daarbij heb ik geleerd om kort en bondig te communiceren, met gebruik te maken van visualisaties en trendanalyses. Waardoor direct zichtbaar is wat de belangrijkste resultaten en aandachtspunten zijn hierin. Verder heb ik geleerd om stakeholders binnen een project of organisatie, goed in beeld te krijgen en handvatten gekregen hoe hen te betrekken en enthousiasmeren in het veranderproces. Iets belangrijks dat ik hierin geleerd heb is om mezelf te verplaatsen in elke stakeholder en vanuit dat specifieke perspectief te kijken naar de hulpvraag, behoefte of emotie rondom innovatie. Tot slot heb ik samen met Xenia gewerkt aan het makkelijker durven delegeren en organiseren van projectactiviteiten bij locaties en henzelf meer in de lead van het proces te laten zijn.

7. Hoe zou jij in enkele korte zinnen jouw huidige coach aanbevelen bij anderen?
Xenia kijkt echt naar de persoon die tegenover haar zit en wat hij of zij nodig heeft. Ze is geïnteresseerd in waar je mee bezig bent en hoe zij jou daarbij kan helpen. Daarnaast is de coaching erg persoonlijk en gericht op de persoonlijke doelen die ik heb. Door de open gesprekken merk ik ook dat ik aan het denken gezet word en hoe ik de informatie goed kan vertalen in mijn werk binnen SGL. Het is fijn dat haar coaching niet alleen gericht is op mijn vakinhoudelijke rol binnen de organisatie maar ook echt op de persoon zelf.