Robotisering in de langdurige zorg
De ethiek van e-health deel II
CEG (Centrum voor ethiek en gezondheid)
Bekijk hier de link naar "Robotisering in de langdurige zorg". In deze signalering van het CEG is een casus opgenomen over het sociale robotica programma dat ik uitvoerde voor Philadelphia Zorg.
Auteur CEG (Centrum voor ethiek en gezondheid)
2020